I'm Live!
Watch Now

Utslippsskandalen

I år 2015 ble det tyske Volkswagen konsernet avslørt i en kjempe skandale. Hele 11 000 biler var omfattet av grovt juks som gikk utover eierne, miljøet og til slutt konsernet. Skandalen har blitt kalt for utslippsskandalen, og jukset var at det var blitt lagt inn en programvare som framstilte de aktuelle bilene som mer miljøvennlige enn det de i virkeligheten var. Programvaren målte utslippet og pyntet på de faktiske tallene. Forbrukerne trodde at bilene slapp ut 40 % mindre NOX- utslipp enn hva bilene egentlig gjorde. Volkswagen sine kunder ble altså ført bak lyset.

Omfattet mer enn 11 000 biler

Det var AFP som varslet om skandalen, og fortalte at jukset omfattet over 11 000 biler som var solgt i hele verden. Like etter går Volkswagen konsernet ut med en pressemelding og sier at det er modellen EA 189 med dieselmotor som har programmet. EA 189 bilmodellene måtte sendes tilbake slik at programvaren kunne bli fjernet. Hele saken skapte stor frustrasjon hos Volkswagen sine kunder.

Fare for folkehelsen

Cynthia Giles i Office of Enforcement and Compience Assurance, uttalte seg til media og fortalte at slik miljøjuksing er en trussel mot folkehelsen. I tillegg er det svært ulovlig. Volkswagen konsernet satte av 6,5 milliarder euro til dekke opp for utslippsskandalen. Det tilsvarer 60 milliarder norske kroner. En annen konsekvens av jukset var at bilprodusentens aksjer sank med 11 % og 20 % på børsen kort tid etter at de var blitt avslørt. Volkswagen risikerte også bøter fra amerikanske myndigheter på opptil 18 milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 145 milliarder norske kroner. Volkswagen måtte også stanse salget av de berørte bilene.

Etter at skandalen var blitt oppdaget førte media en omfattende spekulasjon på om toppsjefen, Martin Winterkorn, skulle gå av. Flere tyske aviser skrev at han skulle gå av, men dette ble avfeid som tull av Volkswagen sin talsmann.

Franske myndigheter

Franske myndigheter ville også ha en grundig gransking av alle europeiske biler. Den franske finansminister Michel Sapin, sa overfor franske radioer at en gransking av europeiske biler vil være nødvendig for å få tilbake tilliten til europeisk bilindustri. Volkswagen satte av flere milliarder euro for å dekke servicekostnadene og for å vinne tilbake forbrukernes tillit. Jon Winding-Sørensen, tidligere redaktør av magasinet «Bil», sa til NRK at han ikke trodde at skandalen handlet om menneskelig feil, men om en alvorlig ukultur. – Dette er ikke en glipp eller et teknisk problem, men et strukturproblem, påpekte Jon Winding-Sørensen overfor NRK.

Hva er NOx?

Hva er NOx? Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker. NOx er avgasser som utskilles ved forbrenning av olje, gass eller biomasse. Utslippene kan reduseres ved forbedring av forbrenningsprosessene eller ved montering av renseutstyr, blant annet bruk av katalysator, som har redusert NOx-utslippene fra bensinbilene. Gjennom Gøteborg protokollen har Norge forpliktet seg til å redusere sitt årlige utslipp av slike avgasser. Norge har også forpliktet seg til å redusere NOx- utslippene med 18 000 tonn via en miljøavtale.

Affiliates